Vecina și noul locatar

Un domn manierat întreabă o babă:
- M-am mutat de curând în bloc și doresc să știu cum sunt vecinii.
- Sunt oameni cumsecade.
- Si vecina de vis-a-vis cum e doamnă?
- E o femeie singură și ospitalieră. A intrat la dânsa tot cartierul.