La radio Bulă răspunde

Bulă sună la radio. Realizatorul întreabă:
- De unde sunați domnule?
La care Bulică de colo:
- Din dormitorul unui prieten.