O prostituată caută îmbrăcată

O prostituată intră în apă. O babă de colo:
- De ce-ai intrat în apă așa îmbrăcată?!
- Caut pește, doamnă...